Covid-19

Maatregelen en Richtlijnen t.g.v. Covid-19.

De veiligheid en gezondheid van onze klanten, werknemers en de maatschappij als geheel stellen wij in deze tijden nog meer dan ervoor voorop.

Om op een veilige en gezonde manier onze service te kunnen aanbieden aan onze klanten zodat zij op een veilige manier kunnen reizen met onze autocars, worden de volgende maatregelen nageleefd in onze autocars en door onze chauffeurs:

Voor de busrit/reis

 • Er mag met volle capaciteit op de autocars worden gereisd in België, de buurlanden maar ook Italië, Spanje ed.
 • De autocar wordt voldoende verlucht voor elk traject en indien mogelijk zelfs tijdens de tussenstops.
 • In de chauffeurspost worden alle mogelijke aanraakpunten voorafgaand gereinigd en ontsmet.
 • De gladde en harde oppervlakken binnen waar de passagiers mee in contact komen, worden ook ontsmet: handgrepen, leuningen, hoofdsteunen, armsteunen ed.
 • ’s Nachts wordt een vernevelaar geplaatst in de autocars.
 • De ventilatie van de autocars voldoet aan de vereiste voorschriften en is afgesteld zodat de toevoer van buitenlucht maximaal wordt bevorderd.
 • Wij houden de passagiersgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer) gedurende 4 weken op ons bureau in bewaring t.g.v. contact-tracing. Deze lijst mag aan de chauffeur bij vertrek worden overhandigd of voor vertrek ons worden gemaild. Dit gebeurt met respect van de regels inzake gegevensbescherming en privacy.

Bij vertrek van de busrit/reis

 • De eerste zetelrij achter de chauffeurspost wordt vrijgehouden om de afstand tot de chauffeur te garanderen. Dit als veiligheidszone en afscheidingszone.
 • Als locatie van vertrek of stopplaats, wordt een ruime locatie gekozen zodat de passagiers van de bus zich veilig en met voldoende afstand kunnen bewegen.
 • Enkel de tweede toegangsdeur (midden deur) wordt gebruikt voor het op -en afstappen van de autocar. Dit om het contact met de chauffeur te vermijden.
 • Op -en afstappen van de autocars volgens het principe van LIFO (passagiers die laatste op de autocar komen, verlaten de autocar als eerste.)
 • Wanneer een passagier bij vertrek tekenen van ziekte vertoont, worden de zorgdiensten verwittigd en wordt er niet vertrokken alvorens verificatie van de zorgdiensten van de betrokkene.
 • Voor het inladen van de bagage wordt er voor de bagageruimte een veilige perimeter gerespecteerd.

Onderweg tijdens de busrit/reis

 • Het dragen van een mondmasker voor passagiers vanaf 12 jaar tijdens de hele busrit indien de regel van 1.5m veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd.
 • Wij voorzien hand gels in onze autocars en deze worden gemonteerd aan de toegangsdeuren en elders in het ruim.
 • Wegwerphandschoenen en mondmaskers worden eveneens voorzien voor bepaalde veiligheidsprocedures.
 • Minimale handbagage meenemen in de autocar.
 • Toilet wordt gesloten en enkel maar geopend in noodgevallen of op doktersattest dat de passagiers bij zich hebben. Daarentegen worden voldoende sanitaire pauzes onderweg gehouden.
 • Koelkast in de autocar wordt niet gebruikt voor dranken of kleinigheden te eten.
 • Een dubbelde bemanning in de chauffeurspost is, met respect voor de wettelijke rij-en rusttijden toegestaan.
 • De chauffeur draagt een mondmasker en is hiervan enkel vrijgesteld bij busritten zonder passagiers.
 • Passagiers blijven tijdens de heen -en terugritten hun vaste zitplaatsen gebruiken.

Wij wensen iedereen een veilige en mooie reis toe!